Những Tôn Giáo Lớn Trên Thế Giới (Phần 2)

Spread the love

Phật Giáo

Xuất xứ: Ấn Độ

Thời gian xuất hiện: Thế kỉ VI TCN

Số tín đồ: 365 triệu (chính thức), 1,2 – 1,6 tỷ (tính cả không chính thức)

Image result for phật giáo

Tôn Giáo Của Các Bộ Tộc

Xuất hiện từ các bộ tộc trên khắp thế giới (trừ Châu Âu) với những cách thời cúng riêng, văn hóa riêng

Image result for tôn giáo dân tộc mông

Nho Giáo

Xuất xứ: Trung Quốc

Thời gian xuất hiện: Thời Tây Chu của Trung Quốc

Số tín đồ: 150 triệu

Image result for nho giáo

Tôn Giáo Truyền Thống Châu Phi

Xuất xứ: Châu Phi

Số tín đồ: 100 triệu

Image result for tôn giáo truyền thống châu phi

(Còn tiếp)

Nguồn: Fitshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *